Giải câu 3 Bài 8 cộng với một số: 8 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 19 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

8 + 5 = 8 + 6 = 8 + 9 =

8 + 2 + 3 = 8 + 2 + 4 = 8 + 2 + 7 =

9 + 5 = 9 + 8 = 9 + 6 =

9 + 1 + 4 = 9 + 1 + 7 = 9 + 1 + 5 =

Bài làm:

Hướng dẫn: bài này, các con sẽ được ôn tập cả phần 8 cộng với một số và 9 cộng với một số. Sau bài này các con sẽ được rèn luyện khả năng tính nhanh hơn phép cộng có nhớ.

Kết quả dưới đây các con cùng so sánh nha.

8 + 5 = 13 8 + 6 = 14

8 + 2 + 3 = 13 8 + 2 + 4 = 14

9 + 5 = 14 9 + 8 = 17

9 + 1 + 4 = 14 9 + 1 + 7 = 17

8 + 9 = 17

8 + 2 + 7 = 17

9 + 6 = 15

9 + 1 + 5 = 15

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021