Giải câu 1 Bài 8 cộng với một số: 8 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 19 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 9 =

3 + 8 = 4 + 8 = 6 + 8 = 7 + 8 = 9 + 8 =

Bài làm:

Với bài tính nhẩm của 8 với một số như này, các con cần thuộc bảng cộng của 8 nha!

Dưới đây là kết quả của bài này, cùng so sánh nhé!

8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 6 = 14

3 + 8 = 11 4 + 8 = 12 6 + 8 = 14

8 + 7 = 15 8 + 9 = 17

7 + 8 = 15 9 + 8 = 17

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021