Giải câu 3 Bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái

Gói kẹo dừa: 26 cái

Cả hai gói: ... cái?

Bài làm:

Hướng dẫn: Theo tóm tắt, người ta hỏi cả hai cái có bao nhiêu cái kẹo, mà chúng ta lại biết số kẹo mỗi gói. Vậy các con sẽ làm phép tính cộng để tìm ra số kẹo.

Số kẹo cả hai gói kẹo có là:

28 + 26 = 54 ( cái kẹo)

Đáp số: 54 cái kẹo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021