Giải câu 4 Phép cộng có tổng bằng 10

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 12 - SGK toán 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 10

Bài làm:

Hướng đẫn các con cách đọc giờ:

  • Kim ngắn mà trắng là kim giờ để chỉ giờ.
  • Kim dài màu đen là kim phút để chỉ phút.
  • Kim phút chỉ đến số mười 12 thì khi đó là kim giờ chỉ số bao nhiêu thì là giờ đó tròn.

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021