Giải câu 2 Bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

38 + 15; 48 + 24; 68 + 13;

78 + 9; 58 + 26;

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, rồi tính như bài đặt phép tính bình thường. Chú ý, đây là phép cộng có nhớ nên các con phải nhớ cộng số nhớ khi tính nha!

Kết quả các con tính được sẽ như sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021