Giải bài Hình chữ nhật Hình tứ giác

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống thường ngày, các con đã gặp rất nhiều đồ vật có hình dạng khác nhau phải không. Vậy với bài này, thầy cô sẽ giới thiệu cho các con một số hình đó là hình chữ nhật, hình tứ giác.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Các con dựa vào các hình dưới đây để nhận dạng đâu là hình chữ nhật, đâu là tứ giác nha.

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 23 - SGK toán 2

Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Hình chữ nhật.

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Hình tứ giác

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 - SGK toán 2

Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 - SGK toán 2

Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Ba hình tứ giác

Giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021