Giải câu 3 Bài 28 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 20 - SGK toán 2

Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

Bài làm:

Tóm tắt

Gà: 18 con

Vịt : 5 con

Tất cả : ? con

Hướng dẫn: Bài này các con cần tính tổng bằng phép cộng, và các con nên đặt phép tính ra nháp để tránh nhầm lẫn.

Bài giải

Cả gà và vịt có tất cả số con là:

18 + 5 = 23 (con)

Đáp số: 23 con

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021