Giải câu 5 Bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 22 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 22 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

Bài làm:

Các con đặt phép tính rồi tìm ra tổng. Sau đó khoanh vào đáp án giống các con tính ra.

28 + 4 = 32. Vậy khoanh vào đáp án C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021