Giải câu 4 Luyện tập Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 18 - SGK toán 2

Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài làm:

Tóm tắt

Gà trống: 19 con

Gà mái : 25 con

Có tất cả ? con.

Lưu ý: đây là bài toán tính tổng nên các con thực hiện phép cộng, ngoài ra phép tính trong các bài toán các con nên viết ra nháp rồi sau đó ghi kết quả vào bài.

Bài giải

Số gà trong sân có tất cả là:

19 + 25 = 44 (con gà)

Đáp số : 44 con gà.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021