Giải bài 26 + 4 ; 36 + 24

  • 1 Đánh giá

Khi số có hai chữ số cộng với nhau, mà các số hàng đơn vị lại có tổng bằng 10, phải xử lí như thế nào? Bài đăng dưới đây sẽ cho các con biết điều đó một cách chi tiết nha! Ngoài ra còn có bài tập để các con vận dụng, các bài tập đều có lời giải chi tiết.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Ta có phép tính sau: 26 + 4 =?

Ta thực hiện phép cộng như sau:

  • 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

Ta có phép tính sau: 36 + 24 = ?

Ta thực hiện phép cộng như sau:

  • 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
  • 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 13 - SGK toán 2

Tính:

a)

Giải bài 26 + 4  ; 36 + 24

b)

Giải bài 26 + 4  ; 36 + 24

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 13 - SGK toán 2

Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 13 - SGK toán 2

Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021