Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 18 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 4 = 9 + 3 = 9 + 2 = 6 + 9 =

9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 9 = 5 + 9 =

9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 1 = 2 + 9 =

Bài làm:

Kết quả các phép tính như sau:

9 + 4 = 13 9 + 3 = 12

9 + 6 = 15 9 + 5 = 14

9 + 8 = 17 9 + 7 = 16

9 + 2 = 11 6 + 9 = 15

9 + 9 = 18 5 + 9 = 14

9 + 1 = 10 2 + 9 = 11

Chú ý: Các con cần thuộc bảng 9 cộng với một số để tính nhẩm bài này.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021