Giải bài : Ôn tập về giải toán

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích ôn tập lại các kiến thức cũng như bài tập về đoạn thẳng, đường thẳng, tam giác, tứ giác,... KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 2

Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 sgk toán lớp 2

Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 88 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:

Giải bài : Ôn tập về giải toán

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan