Giải câu 2 bài : Ôn tập về giải toán

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 2

Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tóm tắt

Bình nặng : 32kg

An nhẹ hơn : 6kg

An cân nặng ? kg?

Lời giải

An cân nặng:

32 - 6 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021