Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 70

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 2, Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 70, để học tốt toán 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 70 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

18 - 9 = 16 - 8 =

17 - 8 = 15 - 7 =

16 - 7 = 14 - 6 =

15 - 6 = 13 - 5 =

12 - 3 = 12 - 4 =

14 - 7 = 17 - 9 =

13 - 6 = 12 - 8 =

12 - 5 = 16 - 6 =

11 - 4 = 14 - 5 =

10 - 3 = 11 - 3 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8; 57 - 9; 63 - 5;

b) 72 - 34; 81 - 45; 94 - 36.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 7 = 21;

b) 8 + x = 42;

c) x - 15 = 15.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 70 sgk toán lớp 2

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 70 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 70

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm

C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm

D. Khoảng 10cm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021