Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8; 57 - 9; 63 - 5;

b) 72 - 34; 81 - 45; 94 - 36.

Bài làm:

Hướng dẫn: Đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép trừ từ hàng đơn vị sang hàng chục.

Kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 70

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021