Giải bài : Bảng trừ

  • 1 Đánh giá

Bài dưới đây, KhoaHoc xin chia sẻ bài Bảng trừ. Bài này tổng hợp tất cả bảng trừ của các số từ 11 đến 18. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 69 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

11 - 2 = 12 - 3 =

11 - 3 = 12 - 4 =

11 - 4 = 12 - 5 =

11 - 5 = 12 - 6 =

11 - 6 = 12 - 7 =

11 - 7 = 12 - 8 =

11 - 8 = 12 - 9 =

11 - 9 =

13 - 4 = 14 - 5 =

13 - 5 = 14 - 6 =

13 - 6 = 14 - 7 =

13 - 7 = 14 - 8 =

13 - 8 = 14 - 9 =

13 - 9 =

15 - 6 = 16 -7 =

15 - 7 = 16 - 8 =

15 - 8 = 16 - 9 =

15 - 9 =

17 - 8 = 18 - 9 =

17 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 sgk toán lớp 2

Tính:

5 + 6 - 8 = 9 + 8 - 9 =

8 + 4 - 5 = 6 + 9 - 8 =

3 + 9 - 6 =

7 + 7 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 69 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : Bảng trừ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem