Giải câu 3 bài : Bảng trừ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : Bảng trừ

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta nối các dấu chấm tạo thành đoạn thẳng sao cho các đoạn ghép với nhau tạo thành hình giống như hình mẫu.

Giải bài : Bảng trừ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021