Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7; 72 - 36

b) 81 - 9; 50 - 17.

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng hàng dọc, rồi thực hiện phép trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục:

Kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 68

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021