Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Các con đã học nhiều phép tính trừ có nhớ như 11 trừ đi một số, 12 trừ đi một số,... Tiếp theo , các thầy cô chia sẻ bài đăng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số . Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Với phép tính 15 - 7 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 15 que tính sau đó bớt đi 7 que tính. Vậy các con còn lại 8 que. Vậy kết quả của phép tính 15 - 7 = 8.

Với phép tính 16 - 9 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 16 que tính sau đó bớt đi 9 que tính. Vậy các con còn lại 7 que. Vậy kết quả của phép tính 16 - 9 = 7.

Tương tự như vậy các con có được bảng tính 15, 16, 17, 18 trừ đi một số như sau:

15 - 6 = 9 16 - 9 = 7

15 - 7 = 8 17 - 8 = 9

15 - 8 = 7 17 - 9 = 8

15 - 9 = 6 18 - 9 = 9

16 - 7 = 9

16 - 8 = 8

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 65 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 65 sgk toán lớp 2

Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào ?

Giải bài : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem