Giải bài 29 + 5

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 9 cộng với một số, vậy 9 cộng với một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Các con cùng vào bài đăng dưới đây nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Phép tính 29 + 5 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

Vậy 29 + 5 = 34.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 16 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 29 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 16 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;

b) 19 và 7;

c) 69 và 8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 16 - SGK toán 2

Nối các điểm để có hình vuông:

Giải bài 29 + 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem