Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 25 SG4

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 25 - SGK toán 2

Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Bài làm:

a) Tóm tắt

Đoạn AB : 10cm

Đoạn CD dài hơn AB: 2cm.

Đoạn CD: ... cm ?

Hướng dẫn: Các con cần làm phép cộng giữa độ dài đoạn AB và độ dài đoạn CD hơn AB.

Bài giải

Độ dài của đoạn thẳng CD là:

10 + 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Các con dùng thước kẻ chia theo cen-ti-mét. Sau đó vạch điểm 0 và điểm 12. Sau đó nối 2 điểm đó lại, sẽ được đoạn thẳng CD dài 12cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021