Giải bài Ki-lô-gam

  • 1 Đánh giá

Để đo chiều dài, chiều cao người ta có đơn vị cm và dm. Vậy để đo cân nặng của một vật, con người người ta dùng đơn vị gì. Để biết chi tiết hơn chúng ta cùng vào bài Ki-lô-gam nha. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Có thí nghiệm nhỏ sau:

Cho gói kẹo và gói bánh lên cân đĩa ta thấy:

  • Gọi kẹo nặng hơn gói bánh.
  • Gói bánh nhẹ hơn gọi kẹo.

Cho gói bánh xuống, đặt quả cân 1 ki-lô-gam, thấy cân thăng bằng. Vậy gói kẹo nặng 1 ki-lô-gam.

Đơn vị đo khối lượng là ki-lô-gam viết tắt là kg.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 32 - SGK toán 2

Đọc, viết (theo mẫu)

Giải bài Ki-lô-gam

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 32 - SGK toán 2

Tính theo mẫu:

1kg + 2kg = 3kg 10kg - 5kg =

6kg + 20kg = 24kg - 13kg =

47kg + 12kg = 35kg - 25kg =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 32 - SGK toán 2

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem