Giải câu 2 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 44 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 44

Bài làm:

a) Hai bao gạo có tổng khối lượng là 45kg.

b) Hai thùng có tổng khối lượng là 45kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021