Giải câu 4 Luyện tập Toán lớp 2 trang 43 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 43 - SGK toán 2

Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 43 SGK

Bài làm:

Hưỡng dẫn: các con đổ nước từ chai vào cốc như hình vẽ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021