Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 39 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 39 - SGK toán 2

Tính:

8 + 4 + 1 = 7 + 4 + 2 = 6 + 3 + 5 =

8 + 5 = 7 + 6 = 6 + 8 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con cộng lần lượt từng số hạng một nếu phép tính có ba số hạng.

Kết quả như sau:

8 + 4 + 1 = 13 7 + 4 + 2 = 13 6 + 3 + 5 = 14

8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 8 = 14

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021