Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 33 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 33 - SGK toán 2

Tính:

3kg + 6kg - 4kg = 8kg - 4kg + 9kg =

15kg - 10kg + 7kg = 16kg + 2kg - 5kg =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con cộng , trừ từng số một:

Ví dụ: 3kg + 6kg - 4kg = 9kg - 4kg = 5kg

Tương tự ta được kết quả sau:

3kg + 6kg - 4kg = 5kg 8kg - 4kg + 9kg = 13kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg 16kg + 2kg - 5kg = 13kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021