Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 33 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 33 - SGK toán 2

Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 33 SGK

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Bài làm:

Dựa vào hình vẽ ta thấy:

a) Quả cam nặng hơn 1kg. Sai.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg. Đúng.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg. Đúng.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg. Sai.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi. Sai.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam. Đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021