Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 37 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 37 - SGK toán 2

Trong hình bên:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

a) Có mấy hình tam giác ?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài làm:

Ta thấy hình trên có:

  • 3 tam giác.
  • 3 tứ giác.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021