Giải câu 3 Bài 36 + 15

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 36 - SGK toán 2

Giải bài toán theo hình vẽ sau:

Giải bài 36 + 15

Bài làm:

Tóm tắt

Bao gạo : 46kg

Bao ngô : 27kg

Hai bao có : ... kg?

Bài giải

Hai bảo có tổng số kg là:

46 + 27 = 73 (kg)

Đáp số: 73 kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021