Giải bài Số tròn chục trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Số tròn chục có hàng đơn vị là 0, 0 không trừ được cho số nào, vậy phép tính phải thực hiện như thế nào ? Để biết chi tiết, các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 40 - 8 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • Hàng đơn vị: 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.
  • Hàng chục: 4 trừ 1 bằng 3, viết 3.

Vậy kết quả phép tính 40 - 8 = 32.

Tương tự thực hiện phép tính : 40 - 18 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • Hàng đơn vị: 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.
  • Hàng chục: 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.

Vậy kết quả phép tính 40 - 18 = 22.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 47 - SGK toán 2

Tính :

Giải bài Số tròn chục trừ đi một số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 - SGK toán 2

Tìm x:

a) x + 9 = 30; b) 5 + x = 20; c) x + 19 = 60

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 47 - SGK toán 2

Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem