Giải câu 4 bài : 53 15

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 59 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : 53 - 15

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta nói các chấm với nhau tạo thành các đoạn thẳng như hình vẽ.

Giải bài : 53 - 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021