Giải bài: 51 15

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 31 trừ đi 5, vậy 51 trừ đi số có hai chữ số được tính như thế nào ? Các con cùng vào bài đăng dưới đây nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Phép tính 51 - 5 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

Vậy 51 - 15 = 36.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải bài: 51 - 15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 81 và 44;

b) 51 và 25;

c) 91 và 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 50 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 16 = 41;

b) x + 34 = 81;

c) 19 + x = 61.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 50 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài: 51 - 15

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021