Giải bài: 12 trừ đi một số: 12 8

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học phép tính 11 trừ một số, bài đăng dưới đây sẽ giúp các con biết về phép tính 12 trừ đi một số. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Với phép tính 12 - 8 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 12 que tính sau đó bớt đi 8 que tính. Vậy các con còn lại 4 que. Vậy kết quả của phép tính 12- 8 = 4.

Tương tự như vậy các con có được bảng tính của 12 trừ đi một số như sau:

12 - 3 = 9 12 - 7 = 5

12 - 4 = 8 12 - 8 = 4

12 - 5 = 7 12 - 9 = 3

12 - 6 = 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 52 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 3 = 8 + 4 =

7 + 5 = 6 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 =

5 + 7 = 12 - 6 =

b) 12 - 9 = 12 - 8 = 12 - 7 =

12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 =

c) 12 - 2 - 7 = 12 - 2 - 5 = 12 - 2 - 6 =

12 - 9 = 12 - 7 = 12 - 8 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 sgk toán lớp 2

Tính :

Giải câu 2 bài: 12 trừ đi một số: 12 - 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 52 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;

b) 12 và 3;

c) 12 và 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 52 sgk toán lớp 2

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021