Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 60

  • 1 Đánh giá

Với mục tiêu củng cố lại kiến thức về các phép toán của 13 trừ đi một số, cũng như đưa các bài toán có lời văn để áp dụng các phép tính. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 60 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

13 - 4 = 13 - 6 = 13 - 8 =

13 - 5 = 13 - 7 = 13 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35; 73 - 29; 33 - 8

b) 93 - 46; 83 - 27; 43 - 14.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 60 sgk toán lớp 2

Tính:

33 - 9 - 4 = 63 - 7 - 6 = 42 - 8 - 4 =

33 - 13 = 63 - 13 = 42 - 12 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 60 sgk toán lớp 2

Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 60 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

43 - 26 = ?

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021