Giải câu 3 Số tròn chục trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 47 - SGK toán 2

Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?

Bài làm:

Tóm tắt

Có : 20 que tính

Bớt : 5 que

Còn : ... que ?

Bài giải

Số que tính còn lại là:

20 - 5 = 15 (que tính )

Đáp số: 15 que tính.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021