Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 55 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 55 sgk toán lớp 2

Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà ?

Bài làm:

Tóm tắt

Gà và thỏ : 42 con.

Thỏ: 18 con.

Gà ? con.

Lời giải

Số con gà có là:

42 - 18 = 24 (con gà )

Đáp số: 24 con gà.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021