Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 46 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại kiến thức về tìm số hạng khi biết một tổng. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 46 - SGK toán 2

Tìm x:

a) x + 8 = 10; b) x + 7 = 10; c) 30 + x = 58.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 1 = 8 + 2 = 3 + 7 =

10 - 9 = 10 - 8 = 10 - 3 =

10 - 1 = 10 - 2 = 10 - 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 - SGK toán 2

Tính:

10 - 1 - 2 = 10 - 3 - 4 = 19 - 3 - 5 =

10 - 3 = 10 - 7 = 19- 8 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 46 - SGK toán 2

Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 46 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5

A. x = 5

B. x = 10

C. x = 0

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021