Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 46 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 46 - SGK toán 2

Tìm x:

a) x + 8 = 10; b) x + 7 = 10; c) 30 + x = 58.

Bài làm:

Hướng dẫn: Lấy tổng trừ số hạng đã biết.

a) x + 8 = 10; b) x + 7 = 10; c) 30 + x = 58

x = 10 - 8 x = 10 - 7 x = 58 - 30

x = 2; x = 3 x = 28

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021