Giải bài : 32 8

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 12 trừ đi một số, vậy 12 trừ một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 32 - 8 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
  • 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 32 - 8 = 24.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 53 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 32 - 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 53 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;

b) 42 và 6;

c) 62 và 8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 53 sgk toán lớp 2

Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 53 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 7 = 42;

b) 5 + x = 62.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem