Giải bài Bài toán về ít hơn

  • 1 Đánh giá

Mỗi một bài học, các con đều có một bài toán có lời văn để vận dụng các phép toán đã học. Bài đăng dưới đây, các thầy cô sẽ giới thiệu cho các con một dạng bài toán có lời văn. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Cho bài toán sau: Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có ít hơn hàng trên 2 quả cam. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam ?

Bài giải

Số quả cam ở hàng dưới là :

7 - 2 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả cam.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 30 - SGK toán 2

Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

Giải bài Bài toán về ít hơn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 30 - SGK toán 2

An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 30 - SGK toán 2

Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem