Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học các phép cộng có tổng bằng mười, phép cộng có nhớ nhưng đều trong phạm vi số có hai chữ số. Bài đăng dưới đây, thầy cô đưa tới các con phép cộng có tổng bằng 100. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 83 + 17 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con đặt phép tính và tính như sau:

  • 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
  • 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10.

Vậy kết quả của phép tính 83 + 17 = 100.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 40 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

60 + 40 =

80 + 20 =

30 + 70 =

90 + 10 =

50 + 50 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 40 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 40 - SGK toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem