Giải câu 2 Phép cộng có tổng bằng 100

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

60 + 40 =

80 + 20 =

30 + 70 =

90 + 10 =

50 + 50 =

Bài làm:

Hướng dẫn:

Ví dụ : 60 + 40 =?

Nhẩm: 6 chục + 4 chục = 10 chục = 100

Vậy 60 + 40 = 100.

Tương tự ví dụ mẫu, ta được kết quả như sau:

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

50 + 50 = 100

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021