Giải bài: Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 106

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập về bảng nhân 2, 3, 4, 5 và đường gấp khúc, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 106 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

2 x 5 = 3 x 7 =

2 x 9 = 3 x 4 =

2 x 4 = 3 x 3 =

2 x 2 = 3 x 2 =

4 x 4 = 5 x 10 =

4 x 3 = 4 x 10 =

4 x 7 = 3 x 10 =

4 x 2 = 2 x 10 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 106

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan