Giải câu 2 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 106

Bài làm:

Hướng dẫn: Với các thừa số đã cho, ta thực hiện phép tính nhân để tính được tích rồi ghi kết quả vào bảng:

Giải bài: Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 106

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021