Giải câu 4 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 44 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con cần thực hiện phép cộng để tính số gạo cả hai lần bán.

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021