Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 60 sgk toán lớp 2

Tính:

33 - 9 - 4 = 63 - 7 - 6 = 42 - 8 - 4 =

33 - 13 = 63 - 13 = 42 - 12 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép trừ lần lượt từ trái sang phải (trừ lần lượt từng số trừ một.).

Kết quả thu được như sau:

33 - 9 - 4 = 20 63 - 7 - 6 = 50 42 - 8 - 4 = 30

33 - 13 = 20 63 - 13 = 50 42 - 12 = 30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021