Giải bài : 33 5

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã được học 13 trừ đi một số, vậy 13 trừ một số được sử dụng trong những phép tính như thế nào ? Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 33 - 5 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 33 - 5 = 28.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 58 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 33 - 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 58 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;

b) 93 và 9;

c) 33 và 6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 58 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 6 = 33;

b) 8 + x = 43;

c) x - 5 = 53.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 58 sgk toán lớp 2

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Giải bài : 33 - 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 58 sgk toán lớp 2

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Giải bài : 33 - 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021