Giải câu 2 bài : 33 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;

b) 93 và 9;

c) 33 và 6.

Bài làm:

Hướng dẫn: Đề bài cho số bị trừ và số trừ cần tìm hiệu. Vậy ta thực hiện phép tính trừ của số thứ nhất cho số thứ 2.

Kết quả:

Giải bài : 33 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021