Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 46 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 46 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5

A. x = 5

B. x = 10

C. x = 0

Bài làm:

Hướng dẫn: các con tìm x trong phép tính x + 5 = 5. Sau đó khoanh vào đáp án có kết quả giống các con tính ra.

x + 5 = 5

x = 5 - 5

x = 0

Vậy khoanh vào đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021