Giải câu 1 bài : 33 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 58 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 33 - 5

Bài làm:

Hướng dẫn:

Ta có ví dụ mẫu sau: 63 - 9 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 3 không trừ được 9, lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
  • 6 trừ 1 bằng 5, viết 5.

Vậy 63 - 9 = 54.

Tương tự như ví dụ mẫu ta được kết quả sau:

Giải bài : 33 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021